kondybas: (100 - мои пять копеек...)
[personal profile] kondybas

От мені інтірєсно, чи можуть лінуксоїди хоча б вполовину драйвово піарить свою цяцьку?Date: 28 Mar 2016 18:23 (UTC)

(no subject)

From: [identity profile] akkaknnebekaize.livejournal.com

Зараз набіжать, кричатимуть, що бсдшникам просто підфартило.