kondybas: (Default)
[personal profile] kondybas
Є в психіатрії таке поняття - маячня (рос. "бред"). І ви знаєте, ето інтірєсно!

Згідно медичного визначення, маячня - це психічний розлад, при якому виникають хворобливі уявлення, міркування та висновки, що ніяк не відповідають об'єктивній реальності, але в істинності яких поцієнт абсолютно і безумовно впевнений, причому ця впевненість ніяк не може бути зкоригована іззовні.

1. Маячня виникає на патологічній основі, тобто є проявом захворювання. Хворого неможливо переконати в неадекватності його маячні, а можна лише вилікувати захворювання, при цьому маячня зникне сама по собі.
2. Маячня паралогічна та нефактографічна, тобто грунтується не на фактах та логіці, а на потребах психіки поцієнта. Марно доводити, що уявлення поцієнта не підтверджуються фактами та логікою.
3. При маячні поцієнта особистість деформується, замикаючись навколо фабули маячні. У важких випадках гіперфіксація переростає у нав'язливу ідею, яка, в свою чергу, трансформується у шизофренічні ганджі різного штибу.
4. В більшості випадків поцієнт зберігає здоровий глузд та інтелект в усьому, за винятком власне маячні. До якогось моменту навіть не здогадуєшся, що маєш справу з поцієнтом, поки він не з'їде на свого "коника".
5. Маячня є стійкою до вмовлянь, переконувань і навіть гіпнозу. Вибить маячню з поцієнтової макітри неможливо.


Для чого я це все пишу? Для того, щоб ви могли вчасно розпізнавати жертв маячні, які можуть до певної міри імітувати нормальних людей. Як тільки ви зрозуміли, що перед вами поцієнт - не витрачайте час та нерви. Можете половити лулзи, а можете ігнорить, тільки не намагайтесь переконувать. Ви нічим не можете зарадити поцієнту з його маячнею без тривалої медикаментозної терапії.
Date: 30 Jan 2017 01:45 (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] chytach
Маячня лікується медикаментами?
Date: 30 Jan 2017 14:07 (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] chytach
Дякую. Зрозуміло. Це чудово пояснює поведінку, в тому числі, різноманітних сектантів та інших релігійних фанатиків. Їхня маячня - похідна їхньої хвороби.
Date: 1 Feb 2017 15:17 (UTC)

(no subject)

euthanasepam: (Default)
From: [personal profile] euthanasepam
Нє. Ота масова маячня має іншу назву — індукований психоз. Якщо казати простою мовою, то з ким поведешся, від того й наберешся. Воно первісно не є хворобою, навпаки — це наслідок емпатії, дії зеркальних нейронів, усе оце. Але перебіг та наслідки запозиченого та перейнятого від інших людей вже помалу посуваються до патології, бо тут сам предмет запозиченого є проблемним і хворобливим. Себто сам механізм «перенесення ідей» між людьми — не патологія, а конкретна реалізація в певних обставинах — так.